Get Adobe Flash player

Nasza działalność opiera się na współpracy z:

Rodzicami

Uroczystości przedszkolne, zajęcia otwarte, imprezy plenerowe, wycieczki, festyny, imprezy integracyjne, planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej

Szkołą Podstawową nr 3,7,22,28 oraz Szkołą Muzyczną
Uczestnictwo w lekcjach i dniach otwartych, zwiedzanie szkoły, wzajemna prezentacja przedstawień, udział w uroczystościach szkolnych przedszkolaków jak i uczniów w imprezach przedszkolnych

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 ul.Rzeckiego
Konsultacje indywidualne w poradni i na terenie przedszkola, pomoc w diagnozowaniu dzieci, warsztaty dla rodziców i wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualne zajęcia ze studentami, prelekcje, zajęcia warsztatowe dla Rodziców

Filharmonią Lubelską
Udział dzieci w comiesięcznych audycjach muzycznych, poznawanie instrumentów muzycznych, różnych gatunków muzyki

Młodzieżowym Domem Kultury Nr 2 przy ulicy Bernardyńskiej
Realizacja projektu ,,Mój Lublin”. W zakresie poznawania swojego regionu, jego historii i rodzimego folkloru dzieci z naszego przedszkola uczestniczą w zajęciach warsztatowych plastycznych, rytmicznych, uczestniczą w wycieczkach dających możliwość poznania swojego rodzinnego miasta

Domem Kultury LSM “GRAŻYNA”
Uczestnictwo w imprezach i Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych, udział w konkursach o ruchu drogowym, zwiedzanie wystaw plastycznych, wernisaże przedszkolaków, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego – filia nr 18 przy ul. Głębokiej oraz filia nr 28 przy ul. Nadbystrzyckiej
Wypożyczanie książek, zwiedzanie biblioteki, odwiedziny bibliotekarki w przedszkolu, udział w konkursach i zajęciach edukacyjnych promujących kontakt ze słowem pisanym

Teatr Lalki i Aktora im. H. Ch. Adersena
Udział w premierach pedagogicznych, konkursach plastycznych i spektaklach organizowanych przez teatr

Innymi przedszkolami na terenie miasta
Udział w rożnych konkursach, olimpiadach sportowych, przeglądach teatralnych, recytatorskich, tanecznych oraz w ciekawych projektach edukacyjnych

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198