Get Adobe Flash player

pinokio

Historia

Na mocy Uchwały 1046/XL/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 10 kwietnia 2014 r.  z dniem 1 września 2014 r. został  utworzony Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie przy ul. Zachodniej 7,
w skład którego wchodzą Przedszkole nr 53 w Lublinie, ul. Zachodnia 7 i Przedszkole nr 67 w Lublinie,
ul. Nadbystrzycka 42.

 Przedszkole nr 53 

Zwane przez dzieci i rodziców ,,Bajkowym Zakątkiem” powstało w roku 1977. Pierwszym dyrektorem była p. B. Bydler kolejnym p. G. Gajosz a następnie p. R. Szeliga. W 1991 r. przedszkole przeniosło swoją siedzibę z ul. Nadbystrzyckiej 39 na ul. Zachodnią 7, do nowego budynku. Zmiana ta spowodowała nieporównywalne poprawienie warunków lokalowych. Ponadto przedszkole zaczęło dysponować własnym ogródkiem przedszkolnym wraz ze sprzętem przystosowanym do zabaw na świeżym powietrzu. W tym okresie przedszkolem kierowała p. Wiesława Graboś, od 1992 roku kierownictwo przejęła p. Genowefa Witkowska, a 1 września 2007 roku dyrektorem przedszkola została p. Bogumiła Zamojska.

W październiku 2007 r. Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę w sprawie nadania nazwy przedszkolu ,,Bajkowy Zakątek”. Od tamtej pory pracujemy nad tym, aby nadanie imienia  dla naszej społeczności przedszkolnej było wyróżnieniem na tle innych placówek wychowania przedszkolnego.

Przedszkole nr 67  

Od 1 kwietnia 1982 roku pomieszczenia w Domu Studenta nr 1 Politechniki Lubelskiej zostały zaadoptowane na cele przedszkolne. Przedszkole posiada dwie sale zabaw, łazienkę, szatnię, kancelarię i kuchnię, w której porcjowano posiłki. Do przedszkola przyjmowanych było wtedy 31 dzieci

Nasze przedszkole rozwijało się przez ponad 30 lat. Niezwykle mocno akcentowaną sferą oddziaływań przedszkola był rozwój fizyczny i sprawność ruchowa młodego pokolenia. Ogród przedszkolny służył wychowankom do zabaw na świeżym powietrzu. O jego stan troszczył się cały personel- ciężko pracując nad jego wyglądem. Dzieci licznie uczęszczające do przedszkola poznawały kulturę regionów Polski, uczyły się szacunku do przeszłości kraju i dorobku kulturowego różnych regionów. Organizowane występy dla rodziców były okazją prezentowania dorobku artystycznego przedszkola. W karnawale organizowano zabawy karnawałowe. Stroje wykonywano z kolorowych bibuł – czapki, kokardy, kapelusze, spódnice szeleszczące w czasie tańca

Przez ponad 30 lat funkcjonowania przedszkola mury placówki opuściło ponad 1300 absolwentów. Kolejnymi dyrektorami naszego przedszkola były panie: W. Barlakowska, J. Sawa, B. Czołowska, D. Pietruk oraz p. K. Rybka.

 

 

 

 

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198