Get Adobe Flash player

Nasze atuty:

• Lokalizacja w dzielnicy Rury;
• Kolorowe sale zajęć;
• Bezpieczny, funkcjonalny i estetycznie urządzony plac zabaw;
• Miła, ciepła i serdeczna atmosfera;
• Indywidualne podejście do każdego dziecka;
• Różnorodne zajęcia i warsztaty prowadzone z wykorzystaniem ciekawych i aktywizujących metod pracy;


Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu. 

Podstawa Prawna:  Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz.69 )
poprzez:

 • realizowanie procedur obowiązujących w przedszkolu: procedura przyprowadzania i odbierania dziecka, procedura organizacji wycieczek i spacerów, procedura w przypadku zgłaszania  i ustalania okoliczności wypadków zaistniałych na terenie przedszkola, procedura dotycząca bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu;
 • pełnienie dyżurów na holu przez pracowników obsługi w czasie przychodzenia i rozchodzenia się dzieci;
 • funkcjonujący w przedszkolu domofon i monitoring (Zachodnia 7);
 • zamykanie przedszkola w godzinach od 8.30 – 14.30 (Nadbystrzycka 42);

Ponadto:

 • Wychodzimy  naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców;
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu placówek, są partnerami;
 • Wszyscy pracownicy znają i przestrzegają Praw Dziecka zawartych w Konwencji Praw Dziecka;
 • Nasi wychowankowie również poznają swoje prawa i obowiązki, które sami zawierają we własnym Kodeksie Przedszkolaka;
 • Bardzo duży nacisk kładziemy na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu;
 • W tym roku szkolnym pracujemy w oparciu o roczny plan pracy ,,Snuj się snuj bajeczko” oraz zgodnie z polityką oświatową państwa (Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Podniesienie jakości edukacji matematycznej i przyrodniczej).
 • Bierzemy udział w różnych programach ogólnopolskich i projektach edukacyjnych m.in. ,,Akademia przedszkolaka”, ,,Akademia Aquafresh”, ,,Zdrowy Przedszkolak” ,,Chronimy dzieci”, ,,Szkoła Promująca Zdrowie”, ,,Dzieciaki Mleczaki” ,,Matematyczne eksploracje przedszkolaków”, ,,Czyściochowe Przedszkole”;
 • Od lat współpracujemy z innymi przedszkolami, instytucjami, organizując ciekawe spotkania, wycieczki, przedstawienia, imprezy m.in. Biblioteka im. F. Łopacińskiego, Filharmonia Lubelska, Teatr ,,Fraszka”,  Dom Kultury nr 2 ul. Bernardyńska, Teatr im. H. Ch. Andersena, Centrum Kultury, Politechnika Lubelska;
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna opracowuje programy własne oraz własne projekty edukacyjne w oparciu, o które prowadzona jest praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza.

witamy

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198