Get Adobe Flash player

W Zespole Przedszkolnym nr 1 obowiązuje Kodeks Przedszkolaka.

Podstawa prawna: 

 • Konstytucja RP;
 • Deklaracja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.1.1959 roku;
 • Konwencja o Prawach Dziecka;
 • Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka;

Mam prawo do:

 • zabawy i wyboru towarzysza zabawy;
 • odpoczynku;
 • odnoszenia sukcesów;
 • wyrażania własnych potrzeb, zdań, myśli i emocji;
 • podejmowania decyzji i popełniania błędów;
 • szacunku i tolerancji;
 • zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności;
 • prywatności.

Moje obowiązki:

 • dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;
 • dbać o czystość i porządek wokół siebie;
 • respektować polecenia nauczycieli;
 • przestrzegać zasad obowiązujących w grupie.

Mogę:

 • informować nauczycieli o potrzebach i problemach;
 • bawić się i eksperymentować;
 • zadawać pytania na każdy temat;
 • prezentować swoje pomysły, zainteresowania i talenty;
 • uczestniczyć w życiu przedszkola;
 • prezentować postawę ,,małego patrioty”;
 • dokonać wyboru zdrowego stylu życia.

Nie mogę:

 • wyrządzać krzywdy innym;
 • wyśmiewać się z kogoś;
 • przezywać innych;
 • krzyczeć, hałasować;
 • przeszkadzać innym w zabawach i obowiązkach.

Dobre maniery:

 • dbać o wspólne dobro;
 • nieść pomoc potrzebującym;
 • ponosić konsekwencje swoich czynów;
 • dbać o swój wygląd;
 • stosować formy grzecznościowe.

Prośba Dziecka według Janusza Korczaka:

1. Nie psuj mnie.
Dobrze wiem, że nie powinienem mieć tego wszystkiego, czego się domagam. To tylko próba sił z mojej strony.

2. Nie bój się stanowczości.
Właśnie tego potrzebuję – poczucia bezpieczeństwa.

3. Nie bagatelizuj moich złych nawyków.
Tylko ty możesz pomóc mi zwalczyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle możliwe.

4.Nie rób ze mnie większego dziecka, niż jestem.
To sprawia, że przyjmuje postawę głupio dorosłą.

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
O wiele bardziej przejmuję się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy w cztery oczy.

6. Nie chroń mnie przed konsekwencjami.
Czasami dobrze jest nauczyć się rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które popełniam, są grzechem.
To zagraża mojemu poczuciu wartości.

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mówię, że cię nienawidzę.
To nie ty jesteś moim wrogiem, lecz twoja miażdżąca przewaga !

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje drobne dolegliwości.
Czasami wykorzystuję je, by przyciągnąć twoją uwagę.

10. Nie zrzędź.
W przeciwnym razie muszę się przed tobą bronić i robię się głuchy.

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia.Czuję się przeraźliwie tłamszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi jest precyzyjnie wyrazić myśli.
To dlatego nie zawsze się rozumiemy.

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwości.
Zbyt łatwo strach zmusza mnie do kłamstwa.

14. Nie bądź niekonsekwentny.
To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę cię pytaniami.
Może się wkrótce okazać, że zamiast prosić cię o wyjaśnienia, poszukam ich gdzie indziej.

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie.
One po prostu są.

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału.
Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty.
To po prostu mój sposób na życie, więc przymknij na to oczy.

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę.
Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.

20. Nie bój się miłości. Nigdy.

 

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198