Get Adobe Flash player

Dzieci z grupy IV zaprosiły rodziców na występ o tematyce patriotycznej ,,Pisk białego orła”, połączony z warsztatami plastycznymi. Przedszkolaki zaprezentowały inscenizację ruchową, symbolizującą rozbiory Polski.

Były też wiersze, piosenki patriotyczne oraz ,,Taniec z flagą”. Na zakończenie rodzice wraz z dziećmi wykonali orły z przygotowanych materiałów plastycznych. Ta wzruszająca impreza dostarczyła wielu emocji i pozytywnych wrażeń, a warsztaty plastyczne stały się okazją do wspólnej zabawy i aktywności twórczej, zakończonej słodkim poczęstunkiem.

 

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198