Get Adobe Flash player

SZANOWNI RODZICE !

Zgodnie z Uchwałą nr 306/VIII/2019 Rady Miasta Lublin w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka zapewniane przez przedszkola prowadzonych przez Gminę Lublin są realizowane w wymiarze 5 godzin dziennie.

Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 6 lat, wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz innej formie wychowania przedszkolnego.

Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie dotyczą dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, na które przekazywana jest część oświatowa subwencji ogólnej.

Wprowadza się ulgi w odpłatności dla dzieci określonych w rodzinie wielodzietnej w następującej wysokości:

  • ulga na jedno dziecko uczęszczające do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Lublin – 50%;
  • ulga na dwoje dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Lublin – na pierwsze dziecko 20%, na drugie 80%;
  • ulga na troje dzieci uczęszczających do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez Gminę Lublin – na pierwsze dziecko 20%, na drugie 80%, na trzecie i kolejne 100%

Od dnia 1 maja 2022 r. dzienna stawka zwrotu kosztów surowców przeznaczonych na wyżywienie wynosi 8 zł.  Stawka żywieniowa obejmuje 4 posiłki:

śniadanie – 2,10 zł

II śniadanie – 0,60 zł

obiad – 4,00 zł

podwieczorek – 1,30 zł

 

W przypadku wydłużonego czasu pobyty dziecka w przedszkolu będzie naliczona opłata za każdą rozpoczętą godzinę w kwocie 1,00 zł.

Opłat dokonujemy z dołu w nieprzekraczalnym terminie do 10-tego każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka, Zespół Przedszkolny nr 1 oraz miesiąc za jaki jest dokonywana opłata. A w polu odbiorca “Urząd Miasta- Przedszkola”

Opłata za świadczenia przedszkola w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wyżywienia podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka za każdy dzień absencji.

Jeżeli plik nie wyświetla się prawidłowo prosimy odświeżyć stronę, nawet kilkakrotnie.

Opłaty za październik:

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

 

 

 

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198