Get Adobe Flash player

Drodzy Rodzice w związku z tym, że strona internetowa przedszkola ma ograniczoną pojemność wydarzenia, w których uczestniczą dzieci, zdjęcia, filmiki są umieszczane również na naszym Facebooku  – naprzemiennie. Zapraszamy.

—————————————————————————————————————————————

PUNKT KONSULTACYJNY

W dniach 9-13 października br., w ramach tygodnia konsultacji z naszymi specjalistami zapraszamy rodziców do skorzystania z kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą. 

Godziny konsultacji:

Anna Bednara – pedagog

Poniedziałek (9 października) 14.30 – 15.35 ul. Plażowa

Wtorek (10 października) 7.00 – 8.35 ul. Plażowa oraz 13.30 – 15.45 ul. Zachodnia

Środa (11 października) 13.30 – 16.30 ul. Zachodnia

Piątek (13 października) 6.00 – 8.35 ul. Zachodnia

 

Natalia Głodowska – psycholog

Środa (11 października) 12.30 – 16.00 ul. Zachodnia

Czwartek (12 października) 11.30 – 15.00 ul. Plażowa

Piątek (13 października) 10.30 – 14.30 ul. Zachodnia

 

Monika Wrzos – logopeda

Środa (11 października) 10-30 – 14.00 ul. Plażowa

Czwartek (12 października) 7.00 – 14.30 ul. Zachodnia

———————————————————————————–

PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE

Wraz z początkiem roku szkolnego na terenie naszego przedszkola rozpoczęły się przesiewowe badania logopedyczne.

Badania przesiewowe nie mają charakteru pełnej diagnozy logopedycznej, ich celem jest:

 • wstępna ocena poziomu rozwoju mowy i komunikacji w odniesieniu do normy wiekowej;
 • wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości;
 • wyłonienie dzieci wymagających pomocy logopedycznej i poszerzenia diagnostyki.

Badania przesiewowe będą prowadzone sukcesywnie do końca września i obejmą wszystkie dzieci uczęszczające do placówki, jednak ze względów związanych z potrzebami adaptacyjnymi wśród dzieci najmłodszych będą realizowane w drugiej połowie miesiąca.

O efektach badań przesiewowych, ewentualnej możliwości podjęcia terapii, warunkach i formach uczestnictwa w zajęciach logopedycznych na terenie przedszkola oraz możliwości konsultacji z logopedą, zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego, gdy proces diagnostyczny zostanie zakończony we wszystkich grupach.

————————————————————————————-

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z rodzicami dnia 13.09.2023 roku o godzinie 16.30.

Dyrektor i nauczycielki

___________________________________________________

Szanowni Państwo!

Od 1 lutego następuje zmiana nr telefonu do Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Lublinie

Numer telefonu do Przedszkola nr 67 (SP7) to: 81 537 76 17.

———————————————

Drodzy Rodzice!

Od 6.02.2023 roku od godziny 8.00 do 20.02.2023 roku do godziny 12.00, wzorem lat ubiegłych, będzie można składać deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024. Deklaracje będą dostępne u nauczycielek w grupach.

Natomiast rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Lublinie na rok szkolny 2023/2024  rozpocznie się od 27 lutego do 10 marca 2023 roku.

Szczegóły w zakładce ,,rekrutacja”

___________________________

Drodzy Rodzice!

Na miejskich serwerach są prowadzone prace aktualizacyjne. Może się zdarzyć taka sytuacja, że umieszczone na stronie informacje o opłatach, aktualny jadłospis, czy też zdjęcia z wydarzeń przedszkolnych nie będą wyświetlały się poprawnie, będą nieaktualne (a wcześniej były) lub nie wyświetlają się wcale. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce prosimy o informacje do przedszkola. Za niedogodności przepraszamy.

Jednocześnie informujemy, że zarówno opłaty, jak i jadłospis znajdują się na tablicy.

_______________________________________

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy dnia 13.09.2022 roku (wtorek) o godzinie 16.30 na zebranie organizacyjne w sali nr 7.

Dyrektor i nauczycielki

——————————————————————————————————

Drodzy Rodzice!

Ze względu na roboty prowadzone przed szkołą parking dla rodziców znajduje się przy ulicy Muzycznej (za szkołą).

Do szkoły prosimy wchodzić wejściem głównym  i po zalogowaniu się kierować na dół do szatni (Rejestrator ewidencji obecności znajduje się przy drzwiach głównych szkoły).

Po przebraniu dziecka prosimy o zaprowadzenie go do sali nr 8 (parter) i oddanie w ręce nauczyciela grupy.

Informacja, co należy przynieść do przedszkola:

 • kapcie na zmianę – wygodne, takie aby dziecko mogło je samo założyć i zdjąć, stabilnie trzymające  stopę dziecka i chroniące przed urazami;
 • komplet ubrań na zmianę – wszystko dostosowane do pory roku. Najważniejsze! Wszystkie ubrania łatwe do samodzielnego zakładania i zdejmowania.
 • chusteczki higieniczne 100 sztuk;
 • chusteczki nawilżane dla dzieci;
 • serwetki;
 • ręczniki papierowe;
  ————————————————————————–

Drodzy Rodzice

14.07.2022 roku od godziny 15.00 – 16.00 odbędzie się ,,Dzień Otwarty” dla dzieci nowoprzyjętych do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/2023. Serdecznie zapraszamy.

__________________________________________________________

RUSZYŁA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA!!!

Zapisy od 25 maja 2022 r do dnia 27 maja 2022 r
Aby uczestniczyć w rekrutacji należy:
1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
2. wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli – Nabór Przedszkola

Szczegóły na stronie przedszkola www.zpr1.lublin.eu w zakładce „Rekrutacja 2022/2023”
ZAPRASZAMY

__________________________________________________

Drodzy Rodzice!!!

Ważne informacje!

Informujemy i przypominamy, że dyżur wakacyjny przedszkole pełni w miesiącu lipcu.

Deklaracje są do pobrania u nauczycieli w grupach. Składanie deklaracji upływa w dniu 25 maja 2022 roku. Wypełnione deklaracje przekazujemy nauczycielkom w grupach lub w sekretariacie przedszkola. Rodzice, którzy chcą skorzystać z wychowania przedszkolnego w miesiącu sierpniu (dyżur) zgłaszają taką wolę do dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1 w terminie do 27 maja 2022 roku. Jedynym przedszkolem do którego mogą w sierpniu uczęszczać nasze przedszkolaki jest Przedszkole nr 28 przy ulicy Kruczej. Rodzice samodzielnie nie poszukują miejsc dla swoich dzieci w przedszkolach dyżurnych.

W związku z podwyżką cen artykułów spożywczych od dnia 1 maja 2022 roku wzrasta opłata za posiłki dla dziecka uczęszczającego do przedszkola i wynosi 8 zł dziennie.

—————————————————————

Drodzy Państwo w związku z tym, że strona internetowa przedszkola ma ograniczoną pojemność wydarzenia, w których uczestniczą dzieci, zdjęcia, filmiki są umieszczane również na naszym Facebooku  – naprzemiennie. Zapraszamy.

———————————————————————

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 korzystamy z kart pracy Wydawnictwa MAC

_________________________________

WYNIKI LOGOPEDYCZNYCH BADAŃ PRZESIEWOWYCH

Zgodnie z harmonogramem działań logopedy przesiewowe badania logopedyczne zostały zakończone.

Informacje dotyczące ich wyników będą wysyłane sukcesywnie za pośrednictwem Dziennika Elektronicznego w październiku.

W pierwszej kolejności otrzymają je Rodzice najstarszych dzieci.

Dzieci, które nie zostały objęte przesiewem z powodu nieobecności lub dłuższego okresu adaptacji zostaną poddane badaniom w trakcie roku szkolnego w miarę możliwości organizacyjnych.

Pozdrawiam. Monika Wrzos

__________________________________________________________________________

PRZESIEWOWE BADANIA LOGOPEDYCZNE

Wraz z początkiem roku szkolnego na terenie naszego przedszkola rozpoczną się przesiewowe badania logopedyczne.

Badania przesiewowe nie mają charakteru pełnej diagnozy logopedycznej, ich celem jest:

 • wstępna ocena poziomu rozwoju mowy i komunikacji w odniesieniu do normy wiekowej;
 • wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości;
 • wyłonienie dzieci wymagających pomocy logopedycznej i poszerzenia diagnostyki.

Badania przesiewowe będą prowadzone sukcesywnie do końca września i obejmą wszystkie dzieci uczęszczające do placówki, jednak ze względów związanych z potrzebami adaptacyjnymi wśród dzieci najmłodszych będą realizowane w drugiej połowie miesiąca.

O efektach badań przesiewowych, ewentualnej możliwości podjęcia terapii, warunkach i formach uczestnictwa w zajęciach logopedycznych na terenie przedszkola oraz możliwości kontaktu z logopedą, zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem dziennika elektronicznego, gdy proces diagnostyczny zostanie zakończony we wszystkich grupach.

___________________________________________________

Drodzy Rodzice!

Download (PDF, 524KB)

___________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

W związku ze zgłaszanymi problemami pobrania z dziennika elektronicznego pliku – deklaracja zamieszczamy ją dodatkowo na stronie.  Link poniżej.

Download (PDF, 44KB)

__________________________________________________________________________________________

Drodzy Rodzice!

W okresie zawieszenia działalności przedszkola odbywa się praca zdalna.

________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo!
Informujemy, że okres zawieszenia działalności przedszkoli został przedłużony do dnia 18.04.
O opiekę stacjonarną dla dziecka mogą wnioskować do dyrektora przedszkola rodzice, którzy:

 • a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • e) wykonują działania ratownicze,
 • f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

Wniosek należy pobrać, wypełnić i dostarczyć do dyrektora przedszkola.

Download (PDF, 336KB)

_______________________________________________________

Szanowni Państwo!

Od 27.03 – 9.04.2021 roku na podstawie Rozporządzenia MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 zajęcia w przedszkolu zostały zawieszone.

Download (PDF, 115KB)

_______________________________________________________

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebook

_________________________________________

Szanowni Państwo!
Informujemy, że
w dniach 14.12 – 18.12.2020 roku

zostają zawieszone wszystkie zajęcia w grupie V i VI 

——————————————–

Szanowni Państwo,

zgodnie z przesłaną do Państwa wiadomością e-mail w zakładce “Procedury” została zamieszczona nowa procedura dot. działań profilaktycznych minimalizujących ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z dnia 25 sierpnia 2020 r. Prosimy o zapoznanie się. Załączniki do procedury w formie oświadczeń zostaną Państwu przekazane po spotkaniu on-line w dniu 31 sierpnia 2020 r.

——————————————–

SZANOWNI RODZICE

W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ KOLEJNEGO ETAPU WDRAŻANIA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN OD 01 WRZEŚNIA 2020 r. OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE W PRZEDSZKOLU ELEKTRONICZNA REJESTRACJA OBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

Na stronie: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/ dostępny jest film instruktażowy, prezentujący jak pobrać aplikację Obecność Vulcan na telefon, która służyć będzie do rejestracji wejścia i wyjścia dziecka z wykorzystaniem kodu QR.
Prosimy o zapoznanie się z instruktażem i stosowanie zawartych w nim wytycznych odnośnie skanowania kodu QR. Kod QR umieszczony zostanie na drzwiach wejściowych przedszkola, który należy skanować przy każdym wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola.

Indywidualne kody PIN dla każdego dziecka, będą do odebrania w przedszkolu od dnia 31 sierpnia w godzinach od 8:00 do 15:00.

Kody PIN, które otrzymali Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w lipcu są nadal obowiązujące.

—————————————————————————————————-

Szanowni Rodzice!

Od 11 maja rozpoczęliśmy działalność. Zostały w przedszkolu wdrożone procedury na czas pandemii COVID-19. Zostały one przygotowane i wprowadzone w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.
W związku ze zmienioną organizacją pracy przedszkola prosimy o zgłaszanie chęci udziału dzieci w zajęciach przedszkolnych z dwu dniowym wyprzedzeniem. Takie działania podyktowane są tym, że ograniczona jest liczebność dzieci w grupach (4m2 na jedno dziecko i 4m2 na jednego opiekuna) jak również rotacyjna praca pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zgłoszenia prosimy kierować na numer 81 525 68 07.

——————————————————————————–

Szanowni Rodzice!

Informujemy, że w Zespole Przedszkolnym nr 1 w Lublinie zarówno w budynku przy ulicy Zachodniej, jak i Nadbystrzyckiej zajęcia w dniach od 6 – 8.05. 2020 roku zostają zawieszone.

Informacje o rozpoczęciu działalności przedszkola będą przekazywane drogą e – mailową i na stronie internetowej.

——————————————————————

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z trwającym stanem epidemii zajęcia w przedszkolu są zawieszone do dnia 24 maja 2020 roku.

———————————————————

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że w związku z trwającym stanem epidemii zajęcia w przedszkolu są zawieszone do dnia 26 kwietnia 2020 roku.

———————————————————

Drodzy Rodzice!

Uprzejmie informuję, że w ramach pracy zdalnej   kontakt z sekretariatem poradni PPP3  ul.Rzeckiego 21,
możliwy  telefonicznie -tel służbowy.  882 431 340,
 Jednocześnie  zapraszam  Nauczycieli, Rodziców do konsultacji mailowych z psychologiem,
 codziennie od pon-pt. w  godzinach 10-14, na adres   maria.nykiel@ppp3.lublin.e  pozdrawiam
  Maria Nykiel

_____________________________

Szanowni Rodzice,

            ZAWIESZENIE ZAJĘĆ PRZEDŁUŻONE DO 10 KWIETNIA 2020 ROKU

 • W związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii przedszkola zostały zobowiązane do realizacji zajęć w formie zdalnej od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku.
 • Funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie epidemii koronawirusa ma się odbywać na specjalnych zasadach. Ministerstwo Edukacji opisało je w dwóch rozporządzeniach, odnoszących się do zasad, jakimi mają się kierować placówki oświatowe w okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.
 • Pierwszym aktem prawnym jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Drugim- rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Minister Edukacji Narodowej wydał nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r., które również dotyczą pracy przedszkola.
 • Zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nie oznacza zawieszenia przez przedszkole wszystkich form działalności. Ministerstwo Edukacji Narodowej zaleca, aby w tym okresie nauczyciele wspierali rodziców w organizowaniu czasu z dzieckiem w domu, w nauce poprzez zabawę i kontaktowali się z rodzicami przy wykorzystaniu np. strony internetowej przedszkola, mailingu do rodziców, platformie Inforodzic. Robimy tak od początku, zanim ogłoszono regulacje prawne i będziemy to kontynuować.
 • Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/kształcenie-na-odległość-nowe-regulacje-prawne
 • We wcześniejszym okresie jak i obecnie przedszkole w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje opracowane materiały edukacyjne, które nauczyciele – wychowawcy przesyłają Państwu przez e-mail. Ponadto poprzez platformę Inforodzic przekazują zadania do wykonania, ciekawe propozycje zabaw, działań dzieci wspólnie z rodzicami. Zgodnie z rozporządzeniem  przedszkole zobowiązane jest do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Pamiętajmy jednak, że dziecko ma prawo być zmęczone, odmówić wykonania danego zadania.
 • Na stronie internetowej przedszkola będą dla Państwa zamieszczane bieżące informacje w zakładce : tablica ogłoszeń.
 • To dla nas wszystkich trudny czas i postarajmy się go przejść razem, dla dobra dzieci. Będziemy wdzięczni, jeżeli na bieżąco będą Państwo e-mailowo dzielili się efektami pracy zdalnej.
 • Nasze nauczycielki oraz specjaliści odpowiedzą na nurtujące pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte.
 • Sekretariat przedszkola pracuje codziennie od 10.00 do 14.00.
 • Ja również pozostaję do Państwa dyspozycji poprzez kontakt e-mail oraz telefoniczny:

bzamojska@zpr1.lublin, 661 608 006.

Dziękuję za dotychczasową współpracę. Jestem pewna, że każdy wspiera swoje dziecko, najlepiej jak można w tym trudnym dla wszystkich czasie. Nauczanie w takim wymiarze jest nowością nie tylko dla Państwa i naszych dzieci, ale także dla nas – nauczycieli. Dlatego dziękujemy za wszystkie wiadomości związane z prowadzeniem takiej formy edukacji. Będziemy modyfikować  nasze działania, jeśli będzie taka potrzeba.

Pozdrawiamy i przesyłamy uściski dla dzieci, którym bardzo się tęskni za przedszkolem.

Życzymy wszystkim zdrowia.

 

                                                    Bogumiła Zamojska     Dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 1

Szanowni Państwo,

zajęcia w przedszkolu zostają zawieszone na dwa tygodnie.

12 i 13 marca to dni w których nie będą się odbywały zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, jedynie opiekuńcze w sytuacji braku możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.

Od poniedziałku 16 marca wychowankowie nie przychodzą do przedszkola-przedszkole jest nieczynne. Ograniczenie czasowe dla działalności przedszkola wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Decyzja o zawieszeniu funkcjonowania placówki podjęta jest na podstawie rekomendacji Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Lublin.
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne państwa dziecka oraz całej rodziny, prosimy o przestrzeganie zasad higieny, czystości pomieszczeń, śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rekomendujemy unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi.

Komunikaty dotyczące funkcjonowania przedszkola będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Komunikat MEN

 

WAŻNE!

Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem

Co to znaczy, że ktoś miał kontakt z osobą zakażoną nowym koronawirusem?

 • pozostawał w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów przez ponad 15 minut,
 • prowadził rozmowę z osobą z objawami choroby twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • osoba zakażona należy do grupy najbliższych przyjaciół lub kolegów,
 • ktoś mieszkał w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora, w tym samym pokoju internatu szkolnego.

Osoby z kontaktu NIE są uważane za zakażone i jeżeli czują się dobrze i nie mają objawów choroby, jest mało prawdopodobne, aby rozprzestrzeniły infekcję na inne osoby, jednak zaleca im się:

 • pozostanie w domu lub w pokoju wieloosobowym w szkole z internatem przez 14 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji wystąpią następujące objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem), należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

Jeśli wyniki testów na obecność koronawirusa są ujemne u osoby zakażonej, z którą osoba poddana kwarantannie domowej miała kontakt – państwowy inspektor sanitarny podejmuje decyzje o wcześniejszym zdjęciu kwarantanny.

Osoby, które nie miały bliskiego kontaktu:

 • Rodzina i przyjaciele, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z osobą chorą, nie muszą podejmować żadnych środków ostrożności ani wprowadzać żadnych zmian we własnych aktywnościach, takich jak uczęszczanie do szkoły czy pracy, chyba, że źle się poczują.
 • W przypadku złego samopoczucia powinni telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną, aby rozważyć, czy potrzebują dalszej oceny.
 • Poza osobami, które są zdefiniowane jako te, które miały bliski kontakt, reszta szkoły nie musi podejmować żadnych środków ostrożności, ani wprowadzać żadnych zmian we własnych zajęciach w placówkach edukacyjnych. Jeśli źle się poczują, poddane zostaną kwalifikacji, w zależności od objawów. To zalecenie dotyczy personelu dydaktycznego i dzieci z klasy i placówki, które nie przebywali w bliskim otoczeniu z osobą chorą.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą uczniowie i pracownicy powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, personelem szkoły, uczniem i jego opiekunami prawnymi.

Obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań takich jak kwarantanna dla wszystkich osób powracających z regionów, w których stwierdzono z utrzymującą się transmisją koronawirusa np. Włoch, czy  odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

POSTĘPOWANIE Z POMIESZCZENIAMI JEŚLI wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa

W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem
koronawirusa, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi. Dlatego należy pamiętać
o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 1. Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60 %).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 1. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu
i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

 1. Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 1 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę.
Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak 2019-nCoV, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa. Jeśli jest się zbyt blisko, można wdychać wirusa.

 1. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa
z powierzchni na siebie.

 1. Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do szkoły

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

 1. Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do szkoły, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy,  koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilus influenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

 1. Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów,
  w których szerzy się koronawirus należy
  starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.
 1. Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
  Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
 1. Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
  W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom koronawirusem.
 1. Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

__________________________________________


Szanowni Państwo,

otrzymaliśmy informację od rodziców o dwóch potwierdzonych przypadkach grypy typu A.

W związku z tym w przedszkolu zostały podjęte odpowiednie działania:

 • informacja dla wszystkich rodziców dzieci uczęszczających
  o wystąpieniu zachorowania grypy typu A
 • wzmożona dezynfekcja odpowiednimi środkami w salach przedszkolnych i toaletach
 • rygor higieniczny (zwracanie uwagi na częste mycie rąk, na pobyt dzieci zdrowych w przedszkolu, wszelkie oznaki infekcji (katar, kaszel, temperatura, bóle brzucha) zgłaszane natychmiast rodzicomMamy także informację o potwierdzonych 2 przypadkach szkarlatyny.

W trosce o zdrowie dzieci prosimy o nieprzyprowadzanie dzieci chorych do przedszkola, jednocześnie zwracamy się z prośbą, aby wzmożony rygor higieniczny zastosować również w warunkach domowych.

_______________________________________

Szanowni Państwo! 

Skargi i wnioski można składać do dyrektora Zespołu Przedszkolnego nr 1 w środy od godziny 8-13, zgodnie z procedurami, które zamieszczone są na tablicach ogłoszeń w obydwu budynkach Zespołu.
—————————————————————————————————————————————————-

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 3 w Lublinie, która mieści się przy ulicy Rzeckiego 21.

 • Tel. (081) 525-09-99 lub Fax (081) 524-56-09.
  Adres email: ppp3.21@wp.pl.
 • Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00 i znajduje się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej LSM.
 • Zgłoszenia do Poradni przyjmowane są osobiście lub telefonicznie:
  poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 8.00 – 16.00
  czwartek w godzinach od 8.00 – 17.00.
Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198