Get Adobe Flash player

SZCZEGÓŁOWY RAMOWY ROZKŁAD DNIA
(dla grupy I)

6.00 – 8.00 schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy samodzielne, niekierowane według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy w kole, muzyczno – ruchowe, ruchowo – naśladowcze, praca indywidualna, kompensacyjna oraz praca z dzieckiem zdolnym

8.00 – 8.20 ćwiczenia poranne zabawy integracyjne, zabawy samodzielne

8.20 – 8.30 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 10.00 zajęcia kierowane realizowane według programu i możliwości dziecka, jego oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji, chęci zabawy, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, zajęcia z gimnastyki, Język angielski i zajęcia z rytmiki według harmonogramu pracy oddziałów

10.00 – 10.15 II śniadanie

10.15 – 11.15 zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze

11.15 – 11.30 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 obiad

12.00 – 12.20 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze,

12.20 – 13.45 odpoczynek poobiedni, relaksacja przy muzyce, czytanie bajek

13.45 – 14.00 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze

14.00 – 14.15 podwieczorek

14.15 – 17.00 zabawy dydaktyczne, utrwalanie poznanych treści, wierszy i piosenek, zabawy ruchowe, muzykowanie, ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne,  zabawy niekierowane, samodzielne według zainteresowań dzieci w sali lub na świeżym powietrzu, czynności opiekuńcze i porządkowo – organizacyjne, praca indywidualna, kompensacyjna i praca z dzieckiem zdolnym, gry i zabawy stolikowe, rozchodzenie się dzieci

SZCZEGÓŁOWY RAMOWY ROZKŁAD DNIA
(dla grupy II, III, IV, V)
 

6.00 – 8.00 schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne, kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci, zabawy samodzielne, niekierowane według zainteresowań dzieci, zabawy integrujące grupę, zabawy w kole, muzyczno – ruchowe, zabawy ruchowe, ruchowo – naśladowcze, praca indywidualna, kompensacyjna oraz praca z dzieckiem zdolnym

8.00 – 8.20 ćwiczenia poranne, zabawy integracyjne, zabawy samodzielne

8.20 – 8.30 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze, przygotowanie do śniadania

8.30 – 9.00 śniadanie

9.00 – 10.00 zajęcia kierowane realizowane według programu i możliwości dziecka, jego oczekiwań poznawczych i potrzeb wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji, chęci zabawy, ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, zajęcia z gimnastyki,
Język angielski i zajęcia z rytmiki według harmonogramu pracy oddziałów. Religia

10.00 – 10.15 II śniadanie

10.15 – 11.15 zabawy na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze

11.15 – 11.30 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze, przygotowanie do obiadu

11.30 – 12.00 obiad

12.00 – 12.20 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze,

12.20 – 13.00 relaks poobiedni, relaksacja przy muzyce, czytanie bajek

13.00 – 13.50 zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe, muzykowanie, ćwiczenia graficzne i grafomotoryczne

13.00 – 14.00 czynności samoobsługowe, higieniczne, czynności porządkowo – organizacyjne, czynności opiekuńcze

14.00 – 14.15 podwieczorek

14.15 – 17.00 zajęcia niekierowane, samodzielne według zainteresowań dzieci w sali lub na świeżym powietrzu, czynności opiekuńcze i porządkowo – organizacyjne, praca indywidualna, kompensacyjna i z dzieckiem zdolnym, gry i zabawy stolikowe, rozchodzenie się dzieci

Uwaga: Realizacja podstawy programowej w związku z prowadzonymi zajęciami z religii w środy, czwartki i piątki ustalona indywidualnie dla każdej grupy.

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198