Get Adobe Flash player

,,Przedszkolak rymuje-Lublin opisuje” to międzyprzedszkolny konkurs na rymowankę zorganizowany z okazji 700 – lecia uzyskania praw miejskich.

Uroczysta Gala odbyła się w Auli Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Impreza została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej oraz patronatami medialnymi Radia Lublin i Telewizji Lublin. Partnerem wspierającym przedsięwzięcie był UMCS oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (Filia nr 18 i nr 28).
Zadaniem uczestników konkursu było napisanie pod kierunkiem nauczyciela rymowanki o Lublinie. Głównym celem konkursu było rozbudzanie dziecięcej wiedzy o rodzinnym mieście, wyrażanie swoich przeżyć, uczuć poprzez ekspresję słowną. Do udziału w konkursie na rymowankę ,,Przedszkolak rymuje-Lublin opisuje” zaproszone zostały przedszkola publiczne z miasta Lublina. Udział zgłosiło 17 przedszkoli, w tym: Przedszkole nr 4, 58, 77, 65, 57, 48, 22, 12, 87, 79, 2, 18, 3, 72, 49, 36 oraz Zespół Przedszkolny nr 1.
Uroczystą Galę rozpoczęła dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 1, Pani Bogumiła Zamojska, serdecznie witając przybyłych gości. Następnie przedstawiła patronów oraz partnerów przedsięwzięcia. Wśród zaproszonych gości pojawiła się Pani Jadwiga Mach doradca prezydenta Miasta Lublin do spraw społecznych, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska, kierownik referatu finansowo-księgowego Przedszkoli i Poradni Krystyna Wasąg, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Filia nr 28 Maria Poręba, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Filia nr 18 Aneta Kuśnierz, Adiunkt Zakładu Dydaktyki UMCS dr Małgorzata Chojak, przedstawiciele Rady Rodziców: pani Monika Bujacka i pani Dorota Tuchalska – Cieżko oraz dyrektorzy lubelskich przedszkoli, m.in. Jolanta Zabłuda Dyrektor Przedszkola nr 87, Jolanta Sawa Dyrektor Przedszkola nr 72 oraz Bogusława Begiełło Dyrektor Przedszkola nr 4. Po części oficjalnej na scenie pojawiła się pani Dorota, która poprowadziła dalszą część imprezy. Zapraszała na scenę dzieci z Zespołu Przedszkolnego nr 1 , które z zaangażowaniem recytowały wszystkie rymowanki, które wpłynęły na konkurs. W przerwach bawiła publiczność organizując zabawy ruchowe.
Przed oficjalnym ogłoszeniem wyników konkursu odbył się koncert grupy ,,Motylków” i ,,Słoneczek” na którym zaprezentowano  zgromadzonym gościom taniec i piosenki o Lublinie.
Następnie Przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Bujacka ogłosiła wyniki konkursu do rozstrzygnięcia którego została powołana komisja w składzie: Zastępca Dyrektora wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, Barbara Czołowska, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 18 w Lublinie, Aneta Kuśnierz, Kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 28 w Lublinie, Maria Poręba, Lubelska pisarka Alicja Barton, Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Lublinie, Monika Bujacka.
Spośród nadesłanych prac komisja przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
I MIEJSCE przyznano Franciszkowi Wzorek z Przedszkola nr 79
II MIEJSCE przyznano Mai Stupak z Przedszkola nr 72
III MIEJSCE przyznano Filipowi Bylczyńskiemu z Przedszkola nr 4.
WYRÓŻNIENIA otrzymali:
Marceli Warda z Przedszkola nr 22
Tadeusz Kazalski z Przedszkola nr 18
Laura Mikusz z Zespołu Przedszkolnego nr 1
Na zakończenie dyrektor Zespołu Przedszkolnego nr 1 w Lublinie pani Bogumiła Zamojska  podziękowała wszystkim nauczycielom za przygotowanie dzieci do konkursu literackiego, pogratulowała wszystkim pomysłów i twórczej pasji jaka towarzyszyła w tworzeniu rymowanek. Doceniając wkład i zaangażowanie pani dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy i drobne upominki, nauczycielom podziękowania, a laureatom dyplomy i nagrody książkowe. Każde przedszkole otrzymało pamiątkowy dyplom uczestnictwa w konkursie literackim. Natomiast wszyscy zaproszeni goście otrzymali pamiątkowy tomik rymowanek ,,Przedszkolak rymuje-Lublin opisuje”.

Relacja Politechniki Lubelskiej

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198