Get Adobe Flash player

Dziś ,,Pszczółki” i ,,Tygryski” brały udział w zajęciach zorganizowanych w ramach ogólnopolskiej akcji „Kocham słyszeć” przez naszego logopedę, panią Monikę Wrzos. Realizacja zajęć wynikała z potrzeby uwrażliwienia dzieci na problemy związane z zaburzeniami słuchu, które stają obecnie się zjawiskiem cywilizacyjnym.

Przedszkolaki  zapoznały się z funkcjonowaniem i znaczeniem zmysłu słuchu, przypomniały sobie wiadomości na temat higieny słuchu oraz uwrażliwiły na potrzeby dzieci z wadą słuchu, a także poznały działanie aparatu słuchowego i implantu ślimakowego. Przeprowadzone w atrakcyjnej formie zabawy słuchowe oraz wykorzystana do zaprezentowania filmów i zdjęć tablica multimedialna stały się dla dzieci okazją do samodzielnego myślenia i  formułowania trafnych wniosków dotyczących zaburzeń słuchu. Wykonana po zajęciach praca plastyczna, polegająca na zaprojektowaniu aparatu słuchowego lub procesora mowy, była okazją do ćwiczeń sprawności manualnej i rozwijania uzdolnień plastycznych.

Gazetka przedszkolna
Archiwa

PRZEKAŻ 1,5%

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz KRS:

0000270261

Oraz poniższy cel szczegółowy:

BAJKOWY ZAKĄTEK LUBLIN 9198